Les Cròniques: exercicis

LES CRÒNIQUES
  1. De què tracten principalment, quin contingut tenen?
  2. Quin és el seu objectiu?
  3. Cerca en un mapa, i escriu, les terres dominades per la Corona Catalonaragonesa medieval.
  4. Per què són importants?
  5. Quina crònica explica l'expedició dels almogàvers a l'orient? Per què es va fer aquesta expedició?
  6. Quina novel·la en el segle XV explica una aventura semblant a la d'aquesta expedició?
  7. Completa el quadre següent: (cerca informació al WEERAS i al BLOG)1a CRÒNICA 2a CRÒNICA 3a CRÒNICA 4a CRÒNICA
AUTORSEGLEREI PROTAGONISTA PRINCIPALFETS DESTACATSANÈCDOTA


ALTRES
Textos: 
Explica amb les teves paraules el que diuen els dos textos:


Ací comença lo llibre que En Bernat Desclot dictà e escriví dels grans feits e de les conquestes que faeren sobre sarraïns e sobre altres gents los nobles reix que hac en Aragó qui foren de l’alt llinyatge del Comte de Barcelona.

Bernat Desclot


E, quan nós haguem estat tot aquell estiu en Mallorques, venc a nós en Bernat de Sancta Eugènia, senyor de Torroella, e pregam-lo que nós havíem estat en Mallorques llong temps depuis que fou presa, e volíem-nos-en anar a Catalunya, e ell que romangués en nostre lloc en Mallorques, e que manaríem als cavallers e a tots los altres hòmens que faessen per ell així com farien per nós.
Jaume I