Preposicions: normativa i exercicis

PREPOSICIONS

Febles(sense accent tònic)
a, amb, de, en, per, per a.
Fortes(amb accent tònic)
cap a, contra, des de, entre, fins (a), malgrat, pro, segons, sense, ultra, vers, envers, devers.
Altres(procedents d'adverbis, gerundis o participis)
a causa de, a favor de, a còpia de, a força de, a mitjan, a partir de, a través de, abans de, al costat de, arran de, dalt (de), damunt (de), darrere (de), davant (de), després de, dessota de,  dins/dintre (de), durant, en comptes de, enfront de, enmig de, entorn de, excepte, fora de, llevat (de), lluny de, mitjançant, per mitjà de, (a) prop de, quant a, sobre (de), sota (de), tocant a, tret (de), (a la) vora (de),  etc.

.A causa de: S'ha d'utilitzar per substituir l'expressió degut a, considerada un castellanisme.
Ex: A causa del mal temps, no vàrem marxar de la torre.

.En comptes de / en lloc de: Indiquen substitució.
Ex: Va venir la meva tieta en lloc del tiet.

.A l'abast de: Ha de ser utilitzada enlloc de la castellana a l'alcanç de, que no és correcta.
Ex: Ho van tenir a l'abast tot i no aconseguir-ho.

.No obstant: Tot i ser una preposició, sempre ha d'anar acompanyada d'algun complement.
Ex: No obstant això, segurament no vindrem.

.A excepció de: Té equivalència i pot ser intercanviada per: salvant (de), tret (de), excepte, llevat (de), fora de.
Ex: A excepció de l'aprovat no acceptaré males notes.

.Arran de: S'ha d'utilitzar per indicar una circumstància de lloc o d'espai figurat. És incorrecte l'ús de la locució arrel de, atès que és un castellanisme.
Ex: Arran d'aquell traveta, no va fer més faltes durant el partit.


EXERCICIS de PREPOSICIONS


Ompliu els buits d’aquestes oracions amb les preposicions i els articles corresponents. Pot ser que en algun cas no calgui escriure-hi res:
1. ______________ matí anirem a plaça i després, _______tarda, al gimnàs.
2. De roses, _____ vull quatre ___grogues i sis o set __ blanques.
3. Hem entapissat el sofà amb una roba __________ quadres molt maca
4. Passejant per Olot vam trobar ______ teva cunyada, la Xènia.
5. Ens complau molt saludar ____ senyor Costa, que ens ha vingut a visitar.
6. Aquests bombons són els que agraden més ____ la senyora Pla.
7. Dono les gràcies ____ les persones que ens han acompanyat ______ seu interès.
8. Confiàvem _____ poder obrir la botiga el mateix dia.
9. Han insistit _____ acompanyar-nos a l’estació.
10. No insisteixis més ______mateix tema, ja ens en recordem!
11. Des _____ que et vaig veure, aquell dia ______vespre, a casa de l’Enric no t’he pogut oblidar....
12. No s’adona _____que tothom l’esquiva.
13. S’ha entossudit _______fer fora el dependent.
14. S’entossudeix _______cada cosa!
15. Aquestes revistes les he comprat _____ teus pares.
16. Torna-m’ho a explicar _______ començament.
17. Has perdut les claus? Sempre estem igual, ______ teu mal cap!
18. Ens van dir que no vindrien fins _________ vespre.
19. Vinga, fins ______ demà
enxaneta.activitats/preposicions/37

preposicions/activitats