Preposicions: PER / PER A

LES PREPOSICIONS ‘Per’ i ‘per a’

En general, per equival en castellà a por i per a equival a para.

Per a expressa la idea de destinació en un sentit ampli.

La informació és per als tècnics i per als regidors. Activitats per al cap de setmana.
La información es para los técnicos y para los ediles. Actividades para el fin de semana.
  • Per expressa la idea de causa eficient (allò per què una cosa és o s’esdevé) i la de causa final (la intenció amb què es fa una cosa).
La vaig conèixer per casualitat. Destaca molt per la seva alçada. Ho fa per interès.
La conocí por casualidad. Destaca mucho por su altura. Lo hace por interés.

per indicar la durada d'una acció i per introduir els mesos de l'any i les festivitats (hem vingut per una setmana; serem amics per sempre; el van contractar per dues temporades; per Nadal, cada ovella al seu corral; els amics van arribar per l'octubre; per Sant Jordi sovint plou)
  • Davant d’infinitiu, si no hi ha canvi de sentit, actualment se sol escriure sempre per.
Un espai per construir equipaments. Plantejats per facilitar recursos.

Exercici de per / per aEscriviu per / per a segons correspongui:

Nelson va fer lloc _____ella i _____ Anna en el seu vaixell.

És un home que no està gaire ____ romanços.

Omplen el comunicat _____ l'asseguradora i s'intercanvien noms i telèfons.

Només falta una setmana _____ les vacances.

Es passa la mà ____ la cara. Mai no s'ha tingut _____ maca.

No pot ésser ____ atzar que no hagi tingut cap problema ____ recordar-la.

Vindran ______ els volts de Nadal.

Han portat això ______ el teu germà.

Ja hi haurà prou beguda ______ tots els qui vindran?

El que no vulguis ______ tu no ho vulguis ______ ningú

No cal tant paper ______ tan poca cosa

Han assenyalat el pagament ______ el dia 3 del mes entrant.

Trenqueu ______ el corriol de l'esquerra.

No és apte ______ aquesta mena de feines.

Treballar ______ els fills.

Ho deixarem ______ ells.

És alt ______ la seva edat.

Ho ha fet _______ respecte; t'ho enviaré _____ fax; em va reconèixer _____ l'abric; treballa ______ una causa justa

És una recepció privada ______ socis de l'entitat; han portat això ______ tu; és un vehicle per a climes freds; s'ha posat en marxa una campanya _______ reciclatge de les deixalles domèstiques; _______ mi no hi ha dubte que cal continuar; un tren _________ París