Funcions sintàctiques


FUNCIÓ
PREGUNTA
REMARCA
PRONOM FEBLE
SUBJECTE
Qui? / què?
Sempre ha de concordar amb el verb.
El gos lladra. (qui lladra? El gos)
EN
CN Complement de nom

Pot ser un sintagma adjectiu, un sintagma preposicional o un sintagma nominal.
El cavall negre té dos anys.
EN
CD Complement directe
Què? / qui?
No concorda amb el verb, el complementa. Acompanya verbs transitius (necessiten CD). No porta preposició (excepte davant de pronom fort, tots, tothom, ningú, el qual, qui i per desfer ambigüitats). És el subjecte de l’oració passiva.
Els policies varen detenir els lladres. Els lladres varen ser detinguts pels policies.
EL LA ELS LES
HO
EN
CI Complement indirecte
A qui? / per a qui?
Sempre va amb aquestes preposicions (a/per a)
El regal és per a l’àvia (per a qui és el regal? Per a l’àvia).
LI
ELS
CRV o CPreposicional
Preposició + què?
Acompanyen verbs que exigeixen preposició.
Penso en les vacances (en què penses? En les vacances).
EN
HI
CC de temps, lloc, manera, instrument, mitjà, companyia...
Quan? / on? / com? / amb què? / amb qui?
Van darrere de l’oració, però també poden anar a l’inici.
Tu parles de pressa. Elles parlen de pressa. Com parlen? De pressa.
NOTA: el CCManera no concorda; si concorda vol dir que es tracta d’un complement predicatiu.
EN
HI
CAtributiu

Van al darrere de verbs copulatius (SER, ESTAR, SEMBLAR). Concorden amb el subjecte amb gènere i nombre.
La Maria és bonica. Els gerros són bonics.
HO
EN
EL LA ELS LES
CPredicatiu
Com?
Concorda amb el subjecte o CD (si no concorda és que es tracta d’un CC de manera). Es pot canviar de lloc en la frase i en conserva el significat. No porta mai preposició.
Duia la camisa tacada. Duia les camises tacades. Com les duia? Tacades.
HI
CAgent
Per qui? / què?
Només en oracions passives. És el subjecte de l’oració activa. Sempre amb preposició per.
Els lladres van ser capturats per la policia (la policia va capturar els lladres).
Ø