La puntuació

ÚS DE LA COMA


Per separar elements d’una sèrie:
 • Llista tancada. El darrer element de l’enumeració és una coma o una conjunció (i, ni, o) Les aules no disposen d’ordinadors, projectors ni pantalles.
 • Llista oberta. Tots els elements van separats per comes i la frase acaba
 • ... Cal que compreu lleixiu, sabó, fregalls...
 • , etc. Cal que compreu lleixiu, sabó, fregalls, etc.
 • i etc. Cal que compreu lleixiu, sabó, fregalls i etc.

Per marcar incisos, vocatius i aposicions (frases explicatives):
 • Incís: Aquesta novel·la de Narcís Oller, L’Escanyapobres, és la més identificada amb el naturalisme.
 • Vocatiu: Volem recordar-te, Jaume, que no has fet el que calia.
 • Aposició: La teva germana Carme, tot i que no ho sembla, està molt orgullosa de tu.

Cal entendre la diferència que hi ha entre les frases especificatives i les explicatives.
 • Especificativa (sense comes): que delimita la qualitat o l’extensió d’un altre element (necessitem la informació per entendre el significat de la frase).
  • Els alumnes que estaven marejats van baixar de l’autobús (només van baixar els que estaven marejats)
 • Explicativa (element de l’explicació entre dues comes): que no restringeix l’extensió semàntica de l’element al qual s’adjunta (és una informació addicional de la qual en podríem prescindir sense que alterés el significat de la frase).
  • Els alumnes, que estaven marejats, van baixar de l’autobús (tots estaven marejats i si la frase fos “Els alumnes van baixar de l’autobús” continuaria tenint el mateix sentit).

Per marcar elements desplaçats en l’ordre sintàctic:
 • Que deixis de molestar, t’han dit.

Per no repetir el verb, per elidir-lo, posem comes:
 • En Julià prepararà el dina i la Núria, les postres.

Marcadors textuals:
 • Quan comencem una oració amb un marcador, després posem coma. En primer lloc, vull manifestar la meva oposició a...
 • Davant conjuncions adversatives (però, sinó). Vindrem a la festa, però arribarem tard.

NOTA: no s’ha de separar el subjecte del predicat amb una coma.


ÚS DEL PUNT I COMA


Per separar enumeracions, per jerarquitzar-les quan dins dels elements hi ha coma, posarem punt i coma. Van assistir-hi Josepa Guardiola, presidenta; Jaume Ivorra, secretari; Carme Castany, tresorera, i la resta de la junta directiva.

Davant conjuncions adversatives si les oracions que uneix duen comes. Volíem fer els deures abans de cap altra cosa; però, abans de començar, va venir i ens va trencar el ritme de treball.


ÚS DEL PUNT


Marca el final d’una oració. Unes vacances sempre són unes vacances.

Després d’una abreviatura. pàg. núm. No podem escriure mai dos punts seguits. Si coincideix amb el punt d’una abreviatura, només n’usarem un. Actuarem de la mateixa manera amb el contacte amb els punts suspensius. Per contra, el punt d’una abreviatura pot anar seguit d’una coma, de dos punts o d’un punt i coma, com també dels signes d’entonació.


ÚS DELS DOS PUNTS


Introduir enumeracions. Per fer una bona escudella cal: col, gallina, patata, un tros de vedella...
Introduir citacions. En Jordi ens va demanar: “Podem deixar-vos els nostres fills?”


ÚS DELS PUNTS SUSPENSIUS


Deixar una llista oberta, deixar una frase inacabada. Aquest exercici està ben fet, però aquest altre...

NOTA: Els punts suspensius sempre són tres i fan desaparèixer el punt que hi pugui haver després. No hi pot haver mai una coma, ni un punt i coma, davant dels punts suspensius. No podem fer servir alhora els punts suspensius i la paraula etcètera.


ÚS DELS SIGNES D’ENTONACIÓ


Són finals i només en posem un. Saps a quina hora vindrà?

NOTA: Si un signe d’entonació coincideix amb un punt, aquest s’elimina. Hola! Ja he arribat. En canvi sí que pot anar seguit d’una coma, de dos punts o d’un punt i coma. Quina és la qüestió més important?, decidir el meu futur?, on treballaré?
Els punts suspensius van davant del signe final d’entonació si l’oració queda inacabada. Si l’oració és completa, es col·loquen al darrere. No has acabat el treball que tenies?... Ets un...!


ÚS DELS PARÈNTESIS


Per afegir incisos i informacions intercalades en una frase. Si aquest incís és una frase completa després d’un punt, ha de portar majúscula inicial i escriure’n el punt final davant del parèntesi de tancament. Si l’incís no és una frase completa, ha de començar en minúscula i no cal posar-hi el punt final. Una coma, els dos punts i el punt i coma aniran fora del parèntesi que tanca.


ÚS DELS GUIONS


Introdueixen un incís en la frase de manera semblant a les comes o els parèntesis, però amb un matís més subjectiu.

En els diàlegs, s’obren amb un guió les intervencions de cada interlocutor, que tanquem amb el signe de puntuació que correspongui. Si dins del diàleg volem incloure un incís del narrador també l’aïllem entre guions. Ex.: —Sempre fas igual —va dir—. No n’aprendràs mai.

NOTA: el guió llarg el podem escriure amb les tecles ctrl + alt + el signe del teclat numèric (per estalviar-nos haver d’inserir símbol).


ÚS DE LES COMETESLes usarem per reproduir literalment una citació textual, títols d’obres, publicacions. Si el text entre cometes comença amb majúscula (precedida de punt o dos punts), el punt va abans de les cometes de tancament. Per contra, el punt va després de es cometes si el text entre cometes comença amb minúscula (no constitueix una frase completa). Si escrivim a màquina substituirem les cometes per l’escriptura en cursiva de la citació, el títol o la publicació.

Font:
http://montsellado.wordpress.com/