L'ENTREVISTA BIOGRÀFICA

L'entrevista biogràfica

 • DATA DE LLIURAMENT 2a setmana DE GENER.
 • SEGUIR L’ESTRUCTURA: PORTADA, INTRODUCCIÓ, COS DEL TREBALL, CONCLUSIÓ I ANNEXOS.
 1. A LA PORTADA: 1 FOTO DE LA PERSONA I 1 FOTO AMB L’AUTOR/A DEL TREBALL.
 2. A LA INTRODUCCIÓ S’HA D’EXPLICAR PER QUÈ HAS TRIAT AQUESTA PERSONA, QUINA RELACIÓ HI TENS, ETC.
 3. AL COS DEL TREBALL: BIOGRAFIA DE LA PERSONA.:
  Has de redactar preguntes que tractin els següents temes:
 • DATA I LLOC DE NAIXEMENT,
 • COM ES DEIEN ELS SEUS PARES, FILLS, FAMÍLIA…
 • LLOC/S ON HA VISCUT.
 • FEINES, OFICIS, DEDICACIONS
 • AFICIONS, TEMPS LLIURE
 • VIATGES
 • SOMNIS, DESITJOS
 • OBJECTIUS A LA VIDA
 • COSES QUE LI HA AGRADAT DE FER I COSES QUE NO
 • VALORS. A QUÈ HA DONAT MÉS VALOR…
 • ANÈCDOTES
 • CONSELLS QUE DONARIA ALS NÉTS O ALS JOVES
 • RECORDS DE VIVÈNCIES QUE L'HAGIN AFECTAT MÉS (COM COM ARA LA GUERRA CIVIL...)
  4. A LA CONCLUSIÓ: COM HAS FET EL TREBALL, QUINS INCONVENIENTS HAS TINGUT, QUÈ T’HA AGRADAT, QUÈ VOLS COMENTAR...
5. ALS ANNEXOS: ALTRES FOTOS (SI ÉS POSSIBLE) AMB PEU DE FOTO).


MANERA DE FER L’ENTREVISTA.

1.- EXPLICAR A LA PERSONA LA IMPORTÀNCIA DEL TREBALL
2.- PACTAR COM HO VOL FER: SI PREFEREIX QUE LI DEIXIS LES PREGUNTES O ELS PUNTS SOBRE ELS QUALS VOLDRÀS PARLAR O BÉ FAS L’ENTREVISTA DIRECTAMENT
3.- A LA TROBADA PORTAR UNA LLIBRETA I BOLI, I SI ES VOL UNA GRAVADORA (QUE FUNCIONI BÉ)
4.- MIRAR DE NO FER L’ENTREVISTA EN UN SOL DIA. MILLOR DOS DIES.

FORMAT DEL TREBALL:
 • LLETRA NEW ROMAN MIDA 12
 • TÍTOL (ON CONSTI EL NOM DE LA PERSONA) NEW ROMAN MIDA 20
 • SUBRATLLAT I NEGRETA
 • SUBTÍTOL NEW ROMAN MIDA 16, SUBRATLLAT I NEGRETA
 • TÍTOLS DELS APARTATS NEW ROMAN MIDA 14. SUBRATLLAT NO NEGRET.
 • GUARDAR-HO A L’ORDINADOR PERQUÈ DESPRÉS DE PRESENTAR-LO EB PAPER S’HAURÀ D’ENVIAR A LA MEVA ADREÇA de correu .


ABANS DE LLIURAR EL TREBALL, S’HA DE POLIR EL REDACTAT, L’ORTOGRAFIA (PASSAR EL CORRECTOR) I LA PRESENTACIÓ.