TEMES de l'examen de català de 3r d'ESO

TEMES per preparar l'examen de català de la 1a avaluació
  • De la U1 de 3r d'ESO


CATEGORIES MORFOLÒGIQUES: Distinció
ACTIVITATS, especialment la 19, 23

DERIVACIÓ: Lexema, Morfemes derivatius (sufixos...) i gramaticals
ACTIVITATS, especialment 27, 28, 29, 30 i 34

ORTOGRAFIA: la Síl·laba; els Dígrafs. Separació de síl·labes.
ACTIVITATS, especialment 38, 42, 44

LITERATURA: Trobadors: què feien?, llengua usada, tipus de poesies, nombre de trobadors, noms ...
RAMON LLULL (segle, importància, objectius de la seva vida, obres -títols, quantitat, llengües en què escriu ...).


  • U2
Repàs d'Ortografia: L'accentuació i la dièresi.  • CONTROL DE LECTURA de TRISTANY I ISOLDA. (Del capítol 1 al 15 inclòs). De les activitats del llibre (pàgines 171 a 177), resums i vocabulari.