AL TER. Del poeta Albert de Quintana i Combis.

Al Ter


Riu, que rodantne vas a las claras onas
esmaltadas de blau ab puntas d'or,
y que de arena al mar un llit lin' donas
brillant com la senyal del trobador.

Riu, que en ton llit retratas ab dulsura
dels arbras de tas voras la verdor,
y que passant, al véurer sa hermosura
besantlas vas de amor ple y de dolsor.*Són les dues primeres estrofes d'un poema molt llarg.
Fixeu-vos que hi ha moltes faltes d'ortografia, perquè aquest poeta
escrivia abans que es fessin les normes ortogràfiques.

El podeu escriure de la manera que ho va fer el poeta, així podreu veure com s'escrivia a finals del segle XIX i començaments del XX.