LA NARRATIVA (Esquema per emplenar)

LA NARRATIVA (Esquema per emplenar)

PARLEM DEL TEXT- Weeras- LA NARRATIVA (Esquema per emplenar)

U4
 • Tipus de textos narratius:
 • Definició de novel·la:

Elements d'anàlisi dels textos narratius.
 1. Punt de vista:
 2. Espai:
 3. Temps:
 4. Personatges:

U8
 • Els personatges:
 1. Principals:
 2. Secundaris:
 • El temps
 1. Temps històric (extern):
 2. Temps dels discurs (intern).

 • Presentació dels fets:
 1. Retrospecció o flasback:
 2. Anticipació:

 • Espai:
 1. Real:
 2. Fictici:

U9
 • El punt de vista:
 1. Narrador Intern:
 • N. P.
 • N. T.
  2. Narrador Extern:
 • N. Om.
 • N. Ob.